Ghế công thái học

- 5%

Ghế công thái học Sihoo V1B

8,590,000 ₫

9,000,000 ₫

Kích thước: 112-130x68x65-110.5cm

Kích thước hộp: 79x59x68cm

Cân nặng: không hộp 24.6kg , cả hộp 29.6kg

Màu sắc: Đen; Xám

Cân nặng người sử dụng tối đa: 100-110kg

Mua hàng
- 10%

Ghế công thái học Sihoo V1

7,990,000 ₫

8,899,000 ₫

Kích thước: 112-130x68x65-70cm

Kích thước hộp: 79x59x68cm

Cân nặng: không hộp 21.6kg , cả hộp 26.98kg

Màu sắc: Đen; Xám

Cân nặng người sử dụng tối đa: 100-110kg

Mua hàng
- 17%

Ghế công thái học Sihoo M90B

6,590,000 ₫

7,899,000 ₫

Kích thước: 112-120.5x66.5x66cm

Kích thước hộp: 76x39x65cm

Cân nặng: không hộp 20.33kg, cả hộp 23.08kg

Màu sắc: Đen.

Cân nặng người sử dụng tối đa: 110-115kg

Mua hàng
- 17%

Ghế công thái học Sihoo M90C

6,000,000 ₫

7,250,000 ₫

Kích thước: 112-120.5x66.5x66cm

Kích thước hộp: 76x39x65cm

Cân nặng: không hộp 20.33kg, cả hộp 23.08kg

Màu sắc: Black.

Cân nặng người sử dụng tối đa: 110-115kg

Mua hàng
- 26%

Ghế công thái học Sihoo M91C-201

4,699,000 ₫

6,350,000 ₫

Kích thước: 106-112.5x59x64

Kích thước hộp: 68.5x39x61.5cm

Cân nặng: không hộp 15.58kg , cả hộp 17.48kg

Màu sắc: Xám

Cân nặng người sử dụng tối đa: 90-100kg

Mua hàng

Ghế công thái học Sihoo M57B

5,500,000 ₫

Kích thước: 110-127.5x64x66cm

Kích thước hộp: 77x34x65cm

Cân nặng: không hộp 18.9kg, cả hộp 21.96kg

Màu sắc: Đen; Xám.

Cân nặng người sử dụng tối đa: 100-110kg

Mua hàng

Ghế công thái học Sihoo M57

4,550,000 ₫

Kích thước: 110-127.5x64x66cm

Kích thước hộp: 77x34x65cm

Cân nặng: không hộp 18.9kg, cả hộp 21.96kg

Màu sắc: Đen; Xám

Cân nặng người sử dụng tối đa: 100-110kg

Mua hàng
- 24%

Ghế công thái học Sihoo M92B

3,599,000 ₫

4,750,000 ₫

Kích thước: 112-122x62.5x65cm

Kích thước hộp: 68x40x65.5cm

Cân nặng: không hộp 15kg , cả hộp 17.68kg

Màu sắc: Đen

Cân nặng người sử dụng tối đa: 90-100kg

Mua hàng

Ghế công thái học Sihoo M18

3,690,000 ₫

Kích thước: 109-130x68.5x72cm

Kích thước hộp: 75x32x65cm

Cân nặng: không hộp 16.82kg , cả hộp 19.28kg

Màu sắc: Black.

Cân nặng người sử dụng tối đa: 110-115kg

Mua hàng
- 15%

Ghế công thái học Sihoo M16A

2,799,000 ₫

3,300,000 ₫

Kích thước: 94.5-104.5x60x66cm

Kích thước hộp: 75x32x63cm

Cân nặng: không hộp 14.75kg, cả hộp 17.25kg

Màu sắc: Đen

Cân nặng người sử dụng tối đa: 110-125kg

Mua hàng
- 15%

Ghế công thái học Sihoo M16B

2,799,000 ₫

3,300,000 ₫

Kích thước: 90x60x61cm

Kích thước hộp: 68x39x55cm

Cân nặng: không hộp 14.6kg, cả hộp 16.42kg

Màu sắc: Đen

Cân nặng người sử dụng tối đa: 100-120kg

Mua hàng
- 17%

Ghế công thái học Sihoo M76

2,399,000 ₫

2,900,000 ₫

Kích thước: 91.95*99.5x63x62cm

Kích thước hộp: 66x29x62.5cm

Cân nặng: không hộp 8.6kg, cả hộp 10.06kg

Màu sắc: Xám trắng

Cân nặng người sử dụng tối đa: 80-100kg

Mua hàng